Оферта: основоположні правила роботи Платформи mg.od.ua

Платформа mg.od.ua – платформа втілення у життя соціально-економічних проектів, що системно покращують місто Одеса завдяки акумулюванню в одному місці ідей та зусиль широкого кола її учасників (далі за текстом – «Платформа»).

Розміщено Платформу на Інтернет-сайті mg.od.ua (надалі - «Сайт»); відносини, що виникають між зацікавленими сторонами в процесі роботи Платформи, врегульовано даними Основоположними правилами роботи Платформи mg.od.ua (далі – «Правила»).

Платформа mg.od.ua є власністю фонда «Моята страна»; номер БУЛСТАТ: 177054677; номер реєстрації у Центральному реєстрі некоммерційних организацій на благо суспільства в Міністерстві юстиції: 20160819005, зареєстрованих у відповідності з законодавством Республіки Болгарія. Неурядова організація «Соціальна платформа «Моє місто» (USREO 40007279) є партнером у проведенні всіх видів діяльності платформи.

Ці умови становлять собою юридично зобов'язуючу угоду між вами як особою і ГО «Соціальна платформа «Моє місто», згідно з законодавством України.

Ці Правила визначають принципи та процедури діяльності Платформи, відносини між Організацією та Учасниками (Менеджерами проектів, донорами) щодо реалізації задекларованих Платформою соціально-економічних проектів (далі – «Проектів»), порядок розміщення та модерації інформації про проекти, процедури збору коштів, звітності щодо їх використання, інше.

Учасник зобов'язаний уважно ознайомитися з Правилами перед використанням Платформи. Використовуючи будь-яку частину Платформи, Учасник автоматично надає свою згоду бути зв'язаним умовами даних Правил з Організацією. Якщо Учасник не погоджується з умовами Правил (повністю або частково), йому не надається статус Учасник і забороняється використовувати Платформу, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Платформі. Ознайомлення Учасника з цими правилами є підтвердженням погодження Учасника з усіма положеннями Правил.

1. Терміни та визначення

Внесок Організації – надання Учасникам технічних можливостей Платформи, її сервісів та функцій для обміну інформацією, спілкування шляхом розміщення контенту, у тому числі: отримання інформації про Проекти; підтримки того чи іншого Проекту шляхом вчинення внеску на користь Проекту (донорство); отримання звітності щодо реалізації Проекту, зібраних та витрачених коштах, тощо.

Акаунт – обліковий запис Учасника, який дозволяє гостю перейти в статус зареєстрованого Учасника.

Учасник – будь-яка особа, яка звернулась до інформаційних матеріалів та сервісів Платформи шляхом відвідування Платформи та має відповідний обліковий запис.

Менеджер Проекту — особа, яка має обліковий запис (зареєструвався) на Платформі, контролює процес реалізації конкретного проекту, веде звітність щодо реалізації проекту, з якою Організація укладає договір і яка зобов’язується реалізувати Проект відповідно до укладеного договору.

Контент – інформаційне наповнення сторінок Платформи, у тому числі: тексти, графіка, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні вироби, фонограми, зображення, тексти, посилання, їх фрагменти, звітність, будь-яка інша інформація, інші об’єкти.

Донор - Учасник Платформи, який здійснює Внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Платформи.

Внесок – грошова сума, яка вноситься Донором на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Донором Проекту.

2. Правила користування Платформою

2.1. Основна суть функціонування Платформи – реалізація спільно з соціально-активною громадськістю різноспрямованих соціально-економічних проектів завдяки створенню розповсюдженої комунікаційної мережі зацікавлених осіб як інструмента для ефективного залучення грошових коштів на реалізацію цих проектів, в т.ч. благодійних. Проекти на Платформі розміщуються відповідно до прийнятого на Платформі алгоритму подачі проектів, виключно після попередньої модерації проекту Організацією.

2.2. Умови Правил поширюються на всіх користувачів Платформи - як на користувачів, що не мають Акаунту (незареєстрований користувач) так і на користувачів, що мають будь-який Акаунт, будь-якого з доступних видів. Під Акаунтом розуміється сукупність інформації про Учасника й даних його авторизації.

Реєстрація Учасника дозволяє ідентифікувати конкретну особу та є обов’язковою умовою для повноцінного використання сервісів, функції та служб Платформи. Після успішної реєстрації для Учасника автоматично створюється персональна сторінка та надається доступ до Акаунту.

2.3. Ставши Учасником Платформи після реєстрації, Учасник дає свою згоду на направлення йому повідомлень, додаткової інформації про Платформу, її ресурсах та функціях.

2.4. Інформація, що міститься на Платформі у вигляді звітів, новин, прес-релізів і інших інформаційних матеріалів Організації, є актуальною на дату їх складання. У зв'язку з наступними подіями й по закінченню часу деяка з цієї інформації може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак після її публікації Організація не гарантує оперативної зміни такої інформації у зв'язку із подіями, що відбулися.

2.5. Усі відносини, що виникають у зв’язку з використанням Платформи, регулюються діючим в Україні законодавством, ці Правила є письмовою публічною пропозицією Організації для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641 та 644 Цивільного кодексу України.

2.6. При виконанні даних Правил, Учасник має право отримувати інформацію, розміщену на Платформі, підготувати та розмістити на Платформі свій авторський проект (після модерації проекту Організацією), поширювати інформацію про проекти та діяльність платформи, перерахувати грошові кошти на підтримку того чи іншого Проекту, за допомогою доступних на Платформі механізмів вести контроль за використанням грошових коштів Організацією для реалізації Проектів.

2.7. Організація приймає самостійні рішення щодо Платформи, її оформлення, розміщення, програмних механізмів, тощо. Організація не гарантує відповідність Платформи очікуванням Учасника, її безперебійну роботу, схоронність Акаунту Учасника та інформації, що розміщена на Платформі.

2.8. За усі дії, вчинені на Платформі або за її допомогою, Учасник несе самостійну відповідальність відповідно до законів країни проживання або перебування, має втриматись від використання Платформи, якщо існують якісь на то обмеження, користується Платформою на власний ризик та під власну відповідальність. Реєстрація на Платформі є безкоштовною, плата за користування сервісами не стягується.

2.9. Організація має право без повідомлення причин обмежити Учасника у використанні ресурсу Платформи або окремих функцій, якщо таке використання знижує працездатність Платформи або її частини, та, з позиції Організації, порушує якимось чином ці Правила.

Таке обмеження може бути тимчасовим або постійним. Акаунт Учасника може бути як заблоковано, так і видалено. Організації має право без повідомлення причин призупинити доступ до Платформи у випадку технічних несправностей до виправлення останніх.

2.10. Організація не вимагає сплати Внесків від будь-кого. Усі Внески здійснюються будь-ким  за його власним бажанням.

2.11. Участь у Платформі дозволена тільки Учаснику, який прийняв усі умови даних Правил та Правил Сайту.

2.12. Учасник зобов'язаний ознайомитися з Правилами до прийняття участі у Платформі. Ознайомившись з Платформою, здійснивши Внесок або вчинивши інші дії, направлені на реалізацію прав та обов'язків Учасника Платформи, Учасник надає свою повну згоду з умовами даних Правил. Якщо Учасник не погоджується з цими Правилами або Правилами Сайту (повністю або частково), йому не надається статус Учасника Платформи.

2.13. Якщо законодавство країни проживання або перебування Учасника забороняє участь у Платформі з будь-яких причин, Учасник повинен утриматися від участі у Платформі.

3. Права, обов'язки та відповідальність сторін

3.1. При здійсненні реєстрації Учасник зобов’язаний вказувати та розміщувати достовірні особисті дані, включаючи імена та фотографії.

3.2. Учасник зобов’язується:

- використовувати Платформу лише в цілях, що не суперечать положенням даних Правил, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі;

- розміщувати на Платформі будь-який контент виключно відповідно до умов цих Правил та Угоди про конфіденційність, не розміщувати на Платформі будь-який контент, що може порушувати права та інтереси третіх осіб;

- при реєстрації Акаунту використовувати виключно достовірні особисті дані, нести відповідальність за чистоту даної інформації від претензій третіх осіб;

- інформувати Організацію про спроби несанкціонованого доступу до Акаунту, незаконного використання його логіну або паролю, зміни налаштувань Акаунту без його згоди;

3.3. Учаснику заборонено:

- використовувати Платформу для досягнення незаконних або заборонених даними Правилами цілей;

- сприяти розпалюванню або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональні ворожнечі;

- розміщувати на Платформі заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж та/або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України та законами України, заклики до здійснення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення споруд, насильницького виселення громадян, заклики до здійснення агресії і т.д.;

- вчиняти дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;

- використовувати нецензурні висловлювання та мову ворожнечі, навіть якщо вони замасковані під виглядом певних символів (наприклад «*»);

- зловживати своїми правами, при цьому загрожувати будь-кому, залякувати та/або ображати будь-кого;

- створювати та/або поширювати небажану електронну пошту (“спам”) між іншими Учасниками або третіми особами;

- виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування (“оффтоп”);

- зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження (“флуд”);

- провокувати, починати й/або підтримувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки (Флейм);

- вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

- реєструвати Акаунт від імені або замість іншої особи, без попереднього повідомлення Організації. При цьому, дозволена реєстрація Акаунту від імені й за дорученням іншої фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбаченими законодавством України;

- розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Організації та/або третім особам;

- розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеозаписів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Платформі фотографії або відеозаписів з її участю);

- розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

- використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Платформі;

- здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;

- намагатися одержати доступ до Акаунту іншого Учасника будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

- розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

- вчиняти дії направлені на безпідставне завантаження на Платформу великих об’ємів інформації та даних, які перешкоджають роботі Платформи та доступу до Платформи інших Учасників, втручатися в процес роботи Платформи;

- вчиняти дії, направлені на обхід вжитих Організацією Платформи заходів по обмеженню доступу Учасника до Платформи.

3.4. Відповідальність Учасника:

- Учасник самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Платформі.

- Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Платформи.

- Учасник  зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі можливі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Учасника при використанні Платформи.

- якщо Учасником не доведено зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його Акаунту та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Учасником.

3.5. Права Організації:

- у випадках отримання від інших Учасників обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Учасника на Платформі Організація залишає за собою право заблокувати сторінку Учасника.

-  Організація залишає за собою право тимчасово призупинити або припинити доступ Учасника до Платформи, якщо є достатньо підстав вважати, що особисті дані Учасника вказані невірно або неповно.

- у випадку розміщення Учасником на Платформі інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Правил, Організація має право без повідомлення, за власним розсудом, видалити повністю або частково розміщену Учасником інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Правилам та/або чинному законодавству.

- за порушення умов даних Правил Організація має право без попереднього повідомлення заблокувати доступ Учасника до Платформи та/або видалити Акаунт Учасника.

- Організація має право закрити або призупинити функціонування Платформи або будь-якої її частини, змінити Платформу повністю або частково без попереднього повідомлення Учасника.

- Організація має право призупинити доступ Учасника до Платформи у випадку виникнення технічних неполадок на Платформі з метою усунення останніх.

- у випадку, якщо Учасник видаляє свій Акаунт, Організація залишає за собою право залишити на Платформі контент, що був раніше згенерований та розміщений Учасником.

3.6. Відповідальність Організації:

- Організація не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, включаючи, але не обмежуючись, особисті дані Учасника (якщо вони є відкритими у вільному доступі), розміщеної Учасником на Платформі, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Платформи, так і іншими можливими способами.

- Організація не відшкодовує збитків, прямо або непрямо, заподіяних Учаснику або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Платформи.

- Організація не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що поміщується будь-ким на Платформі, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Платформи.

4. Інтелектуальна власність

4.1. Інтелектуальні права на всі компоненти програмного забезпечення, на основі яких працюють сервіси та функції Платформи, на дизайн сторінок, доменне ім’я, відповідні товарні знаки та логотипи, контент, розміщений на Платформі, належить Організації та не може використовуватись без письмової згоди Організації.

4.2. Учасник, що розміщує на Платформі будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Платформу, копіювання й використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати авторських та інших прав третіх осіб.

4.3. Учасник, завантажуючи на Платформу будь-які об'єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Організації невиключні майнові права на ці об'єкти, при умові їх використання на некомерційних підставах. Надані Учасником Організації майнові права не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав.

Дані майнові права включають в себе право на відтворення творів, публічне виконання і публічне сповіщення творів, публічну демонстрацію і публічний показ, здійснення перекладу, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів, включення творів як складових частин до збірників, подання творів до загального  відома  публіки  таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

4.4. Дані Правила не надають Учасникові ніяких виключних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності Організації або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Організацією та/або відповідною третьою особою.

4.5. Учаснику заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Платформі, без письмового дозволу на це відповідного правоволодільця.

4.6. При будь-якому використанні Учасником інформації, що розміщені на Платформі, Учасник зобов'язаний зберігати всі авторські посилання та вказувати авторство та гіперпосилання на сайт https://mg.od.ua у кожному окремому випадку використання інформації та творів.

5. Фінансові умови

5.1. Менеджер Проекту самостійно обирає загальну суму грошових коштів, необхідну для реалізації Проекту, а також строк, протягом якого така сума повинна бути зібрана за допомогою Платформи. Після реєстрації та публікації Проекту на Платформі Менеджер Проекту не може вносити зміни в загальну суму грошових коштів та строків їх збору.

Загальна сума, необхідна для реалізації Проекту, а також суми супутніх статей витрат, узгоджуються Організацією під час модерації Проекту. Менеджер Проекту зобов’язаний надати правдиву інформацію щодо загальної суми витрат Проекту.  Кожен Проект може містити одну або декілька статей витрат, на які окремо можна збирати гранти в рамках загального збору коштів на даний Проект.

5.2 Менеджер Проекту може тільки подати запит на зміну загальної суми грошових коштів, яка не може становити менше 50 відсотків початково заявленої суми, та/чи зменшення або збільшення строку збору. Остаточне рішення щодо задоволення запиту приймає Організація.

5.3. Строк, протягом якого Менеджер Проекту бажає зібрати вказану ним загальну суму грошових коштів, зазначається Менеджером при розміщенні проекту на Платформі та модерується Організацією.

У випадку, якщо протягом тривалого строку Проект не збере 100% необхідних грошових коштів, Організація може прийняти рішення про припинення збору коштів на даний Проект. У такому випадку Організація інформує Менеджера Проекту та перенаправляє зібрані грошові кошти на інші Проекти.

5.4. Менеджер Проекту отримує зібрані Організацією від Донорів Внески тільки у разі, якщо Проект зібрав за допомогою Платформи необхідну суму грошових коштів.

5.5. При перерахуванні Менеджеру Проекту грошових коштів відповідно до п. 3.3 даних Правил, Організація не утримує з цієї суми жодних адміністративних витрат, утримуються виключно комісії платіжних систем.

5.6. У випадку погодження зміни суми збору грошових коштів відповідно до п. 3.2. Організація не утримує ніяких додаткових відсотків від зібраної суми.

5.7. Виконавець має право скористатися правилом гнучкого фінансування за відповідним запитом, що передбачає можливість отримання зібраних на Платформі коштів, у випадку, якщо зібрана сума перевищує 50 відсотків суми вказаної у п. 4.1 Договору.

5.8. Усі Внески, які перераховуються Донорами, вважаються благодійною фінансовою допомогою.

5.9. Донори за власною ініціативою визначають розмір гранту на Проект або статтю Проекту.

5.10. Платежі, які поступають на рахунок Організації без вказівки цільового призначення, або вказаної інформації недостатньо для ідентифікації цільового призначення платежу, вони зараховуються на статутну діяльність Організації та відображаються у загальному переліку донорів Організації.

5.11. У разі виплати зібраних Внесків Менеджеру Проекту Організація має право утримати з суми виплати усі необхідні податки, які Організація зобов'язана сплатити у зв'язку з виплатою Внесків як податковий агент. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства обов'язок безпосередньої сплати податків при отриманні грошових коштів Менеджером Проекту покладаються на самого Менеджера, він зобов'язується своєчасно та у повному розмірі сплатити всі необхідні податки від отриманої ним суми грошових коштів.

5.12. У разі, якщо Проект не зібрав загальну суму грошових коштів протягом встановленого строку, Внески, здійснені за допомогою Платформи, можуть бути перенаправлені в повному чи частковому обсязі Організацією на інші суспільно значимі ідеї, що беруть участь у Платформі.

5.13. Менеджеру Проекту суворо заборонено публікувати на Платформі, інших будь-яких ресурсах у мережі Інтернет платіжні реквізити, завдяки яким перерахування Внесків може бути здійснено не за встановленим Організацією порядком та/або не на спеціальний розрахунковий рахунок Організації, а також використовувати для перерахування Внесків інші засоби оплати, окрім встановлених на Платформі. Організація не несе відповідальності та не гарантує отримання Менеджером Проекту таких Внесків, а також їх повернення Донорам.

5.14. Донор має право вимагати повернути йому внесені в рамках роботи Платформи грошові кошти, якщо ці кошти ще фактично не використані в процесі реалізації Проектів та їх не перераховано Організацією відповідному Менеджеру Проекту, на поточний/картковий рахунок Донора у спосіб, яким грошові кошти були перераховані на користь Платформи.

У жодному випадку, не допускається використання іншого способу повернення грошових коштів Донору, ніж той, яким грошові кошти було первинно перераховано на користь Платформи.

Підставою для повернення коштів є заява про повернення грошових коштів, складена Донором у довільній формі, яка має бути складена у письмовому вигляді із нотаріальним посвідченням підпису фізичної особи (або печаткою юридичної особи) направлена засобами поштового зв'язку на юридичну адресу Громадської організації «СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА «МОЄ МІСТО» (ЄДРПОУ 40007279) або посадовим особам організації нарочно.

Грошові кошти повинні бути повернено на поточний/картковий рахунок, з якого Донором здійснено перерахування коштів Платформі. Якщо змінено поточний/картковий рахунок, з якого грошові кошти перераховувались, втрачена або заблокована картка, змінено поточний рахунок юридичної особи, тобто не вдається можливим повернути грошові кошти на той самий банківський рахунок Донора, додатково Донором надається довідка з банківської установи про належність йому поточного/карткового рахунку, з якого здійснювалось перерахування коштів та одразу вказуються нові реквізити, за якими Платформа має повернути Донору грошові кошти та підстави для зміни реквізитів поточного/карткового рахунку Донора.

5.15. Донор не має права вимагати повернути йому внесені в рамках роботи Платформи грошові кошти, якщо ці кошти вже фактично використані в процесі реалізації Проектів та їх перераховано Організацією відповідному Менеджеру Проекту.

6. Обмеження відповідальності

6.1. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за будь-якими зобов'язаннями Менеджера Проекту щодо можливості отримання Донором будь-якої винагороди за здійснення Внесків або за вчинення Учасниками будь-яких інших дій.

6.2. Організація не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учасникові або третім особам в результаті участі будь-кого у Платформі.

6.3. Організація не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що супроводжує розміщені на Платформі Проекти, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Учасників Платформи.

6.3.1. Організація не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю за інформацією, яка супроводжує Проекти, розміщені в Розділі сайту Платформи “Інші проекти” (https://mg.od.ua/projects/others/). Також, Організація не гарантує й не несе відповідальності за достовірність розміщеної у даних Проектах інформацію, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Учасників Платформи.

Інформація у Розділі сайту “Інші проекти” (https://mg.od.ua/projects/others/) розміщується виключно у рекламних цілях та під особисту відповідальність контактних осіб, вказаних у описі Проекту з Розділі сайту “Інші проекти” (https://mg.od.ua/projects/others/).

6.4. Організація не гарантує відповідність Платформи та Проектів цілям і очікуванням Учасника.

6.5. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при участі у Платформі.

6.6. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. Якщо Учасник приймає умови Правил Платформи, від підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.

7. Умови конфіденційності

7.1. Учасник, у випадку розміщення на Платформі інформації, яка відноситься відповідно до Закону України «Про захист  персональних даних» до персональних даних, погоджується на її опрацювання Організацією як за допомогою засобів автоматизації, так і без їх використання.

7.2. Використовуючи будь-яку частину Платформи, Учасник надає Організації право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати персональні дані Учасника на умовах даної Угоди.

При цьому, Учасник безумовно погоджується:

– надавати вільно свої персональні дані, які маються у загальному доступі та вказані на Платформі за ініціативою самого Учасника, як Організації, так і іншим Учасникам;

– дозволити Організації відобразити прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, адресу електронної пошти Учасника, які маються у загальному доступі та вказані на Платформі за ініціативою самого Учасника, при відображенні контенту Платформи.

7.3. Організація має право завантажувати на комп'ютери Учасників файли cookie (якщо Учасник самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie.

7.4. При використанні Учасником Платформи обладнання, на якому розташований Платформа, Платформа автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Учасника, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Учасника, наявність або відсутність у комп'ютері Учасника конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистичну інформація про активність Учасника.

7.5. Організація зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Учасника, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

- після одержання згоди Учасника, якому належить дана інформація;

- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;

- у тому випадку, якщо на думку Організації, Учасник порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між Організацією та Учасником.

7.6. Учасник дозволяє Організації надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Організація уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Учасника (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Учасника, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

7.7. Учасник розуміє та погоджується, що інформація, розміщена на Платформі, у відношенні якої Учасником не встановлено обмежень доступу, може бути вільно доступною будь-якій третій особі.

7.8. У будь-якому випадку, Учасник при наданні Платформі або Організації інформації, яка відносить до персональних даних, дає свою беззаперечну та безвідкличну згоду на оброблення та зберігання таких персональних даних, а також, за необхідності, їх передачу третім особам в порядку і на умовах, передбачених законодавством України.

7.9. У випадку, коли при використанні Платформи Учаснику будь-яким способом стала відома інформація відносно Організації та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

7.10. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Платформи, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз'яснень щодо положень Угоди.

8. Проекти Платформи

8.1. Розміщення інформації про проекти на Платформі можливе виключно за ініціативою Учасника за умови погодження проекту із Організацією. Організація являється єдиним можливим суб’єктом розміщення проекту на Платформі.

8.2. Розміщення проекту на Платформі здійснюється Учасником шляхом заповнення на Платформі відповідного шаблону, із доданням наявних матеріалів, опису проекту, його соціального значення, матеріалів фото-, відео фіксації, тощо.

8.3. У випадку зацікавленості Організації в проекті, проводиться його модерація, призначається відповідальна за реалізацію проекту особа (далі – «Менеджер проекту») та він публікується на Платформі. Розміщувати на Платформі проекти, що мають на меті отримання прибутку, неможливо. Недопустимі проекти на підтримку політичних партій та рухів, релігійних конфесій, приватних осіб (з політичних мотивів), недопустима реклама та розповсюдження товарів, продукції, тощо.

8.4. Будь-які зміни та доповнення до проекту можуть бути ініційовані Учасником з відповідним обґрунтуванням та внесені до Проекту виключно за погодженням з Організацією.

8.5. Менеджер Проекту контролює процес реалізації проекту, слідкує за повідомленнями, які публікуються в блозі, реагує на запити та надає відповіді, веде звітність щодо реалізації проекту.

8.6. Будь-який Учасник після реєстрації на Платформі може ознайомитись з ходом реалізації Проекту, прийняти участь у організованих заходах Проекту, відвідати місце реалізації Проекту.

8.7. После розміщення Проекту на Платформі, всі зміни до нього мають бути відображені на Платформі на сторінці Проекту, разом із звітами давати зацікавленим Учасникам повну інформацію щодо стану реалізації проекту.

8.8. Донори проекту мають право самостійно знайомитись з процесом збору коштів та ходом реалізації Проекту.

8.9. Реалізацію Проекту може бути зупинено або скасовано, якщо:

- стає неможливим досягнення мети Проекту;

- зникла необхідність у зборі коштів;

- кошти не зібрані у необхідному обсягу;

- виявлено грубі порушення під час реалізації проекту.

Грубим порушенням вважається невиконання зобов’язань щодо звітності по Проекту та нецільове використання коштів.

Про подібні дії обов’язково повідомляються усі донори проекту, з метою подальшого перерозподілення грошових коштів на інші зареєстровані на Платформі Проекти Організацією. Грошові кошти донорам повертаються в порядку, визначеному в п. 5.14. та п. 5.15. цих Правил.

9. Інші умови (загальні)

9.1. Організація має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил.

9.2. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання Платформи, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

9.3. Організація може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даними Правилами на користь третьої сторони. Учасник надає право Організації надсилати йому повідомлення, які містять інформацію про Платформу, проекти Платформи, або інформацію рекламного характеру, яка пов’язана із функціонуванням Платформи.

9.4. До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв'язку з використанням Платформи, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Правил та використання Платформи.

10. Інші умови (фінансові)

10.1. При здійсненні Внеску Учасник може як надати Організації згоду на публікацію інформації про його внесок, так і діяти анонімно для інших Учасників. Тобто Організація має право вказувати на Платформі ім'я, прізвище (або найменування юридичної особи), місто проживання або перебування Учасника та суму перерахованих ним коштів виключно за наявності його згоди на це.

У випадку  бажання бути анонімним, Учасник підтверджує своє розуміння, що анонімність у даному випадку грає роль для інших Учасників Платформи. Для Організації Учасник не може бути анонімним.

10.2. Організація має право вносити доповнення та роз'яснення до даних Правил. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил.

10.3. У випадку визнання недійсною або нездійсненою будь-якої частини даних Правил, інші частини Правил будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даних Правил, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

10.4. Організація може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами на Платформу, Сайт та Правилами третій стороні. Менеджер Проекту не може поступитися своїми права та обов'язками за даними Правилами без попередньої згоди на це Організації.

10.5. До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв'язку з участю у Платформі, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Платформи.